Ru_ru33@yahoo.com

22041549 (21) 98+

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز چهارراه پارک وی، خیابان خیام، پلاک 26

فیزیوتراپی

یکی از بخشهای ورزشی – پزشکی این مجموعه فیزیوتراپی با مدرن ترین دستگاه ها و زیر نظر پزشک متخصص آماده مشاوره و پذیرش اعضاء می باشد.